Verbally Enhancing Vignette - Do You Have The Jaden Inside?

Se begränsiningar

Jag har jobabt med handikappade barn i flera år. Och något som jag verkligen vet stämmer är att hur bra det går för barnen beror på i vilken grad föräldrarna kan ta till sig att barnet är sjukt. Om de förnekar att barnet är sjukt och inte vill se begränsingarna kan man inte hjälpa ett barn på rätt sätt. Och då menar jag att man kan hjälpa sitt barn på ett bra sätt även med begränsingarna om man bara kan se dem. En del begränsingar kan man överkomma. Men för att kunna jobba med dem så måste man se dem först.